Archive for ינואר, 2012

פריחה

ינואר 27, 2012

היא צומחת לי בין הבהונות
מדגדגת בפריחתה, כמעט ולא מורגשת
ומתחילה לטפס ולהסתלסל
במעלה הקרסול
בשקט
ברכות
ולפני שהרגשתי
היא כבר אוחזת חזק
ואני כמו עץ
איתן בטבעותי
בשורשים עדינים
והקנוקנות כבר הגיעו אל כתפיי
בגרורות צבעוניות
והיא ממשיכה לזחול מעלה
לוחשת באזניי כזבים רכים
והנה אני כבר
עטוף כולי.

עפיפון

ינואר 8, 2012

גם על הגבעול הקוצני ביותר
הייתי מטפס
כדיי למצוא אותך מחכה לי
יפה בין עלי הכותרת
גם על הגזע החלקלק ביותר
בצמרות הבאובב
הייתי מוצא אותך
מריח ממך את הצוף.

חכי לי בפרדס
בשבילי העפר
הייתי מוכן להיות עפיפון
רק החזיקי בי חזק
שלא אברח
ואתעופף.

בצל האבקנים

ינואר 2, 2012

הם נעשים רגשנים,
תחת חופת העצים והשמיים
רגליהם גולשות באדמה רטובה,
האנשים שאהבו הכל
אהבו כל כך
עד שיום אחד חדלו.

הוא עושה להם לפעמים
מין דגדוג כזה, באף
הזיכרון של מה שפעם רצו
קופץ להם מהענפים ומעלי הכותרת
ומדגדג ומדגדג עד שאי אפשר יותר
לשכוח מה שהיה
והם בכל זאת שוכחים.

האנשים שחדלו
מי יאהב אותנו?
אותנו שאטמנו נפשנו לכל
מי תחת חופת השמיים והעצים
בצל האבקנים,
מי לא יוכל יותר לשכוח אותנו
עד שבכל זאת ישכח.