Archive for דצמבר, 2012

דצמבר 1, 2012

העננים רגועים היום
הם נמסים אל תוך השמיים
נסים מפני השמש
ועכשיו הם כבר לא מסתירים את התכלת
ואת אור הכוכבים.

מי שיביט מעלה הערב
יראה את הכוכבים נופלים
וכשאלו יסיימו לנפול
יפלו גם השמיים
בסילוני עשן
נתפור את הרקיע למקומו
את האדמה נפשיט
ונכסה ערוותה בערפילים.

העננים רגועים היום
נמסים לשלוליות של זהב
על רקיע סגול
וכל המטוסים יכוסו מעטה נוצץ
ויתפסו את מקומם
של הכוכבים.